سفارش تبلیغ
صبا

دریا اگر باشد دلت .......

صفحه خانگی پارسی یار درباره

شاید دیر به نظر برسه ولی دور نیست.....( عید در دو نگاه )

عید در دو نگاه  

 نگاه اول

 عید، ‹‹ حول حالنا›› است

                         که واجب است بفهمیم

عید، شوقی است

                       که پدرم را به مزرعه می خواند

عید، تن پوش کهنه ی باباست

                       که مادر

                             آن را به قد من کوک میزند

و من آنقدر بزرگ میشوم

                      که در پیراهن میگنجم

عید، تقاضای سبز شدن است

                      یا مقلب القلوب!

 نگاه دوم

 عید، سوپر مارکتی است

                     که انواع خوراکی ها در آن هست

عید، بوتیکی است

                     که انواع پوشیدنی ها در آن هست

عید، ملودی مبارک باد است

                     که من با پیانو می نوازم

                              شب بخیر دوست من!

 زنده یاد سلمان هراتی


حقوق بشر!! چیه؟ خوردنیه؟

 استخوان سینه ی بچه ی همسایه را

                                          برای سگت کنار بگذار!

                                                                                     مبادا گرسنه بماند!!!